Kosten

De vrijwilligers doen hun werk Pro Deo. De stichting heeft in de aanvang veel kosten moeten maken.
Het bestuur acht het niet reëel en haalbaar de totale kostprijs per vaartocht in zijn geheel te dekken door de bijdrage van de passagiers.
Wij rekenen voor een vaartocht daarom totaal € 60,-- voor 3 personen en voor elke persoon meer €. 10,-- extra.