Doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit mensen die door een fysieke beperking niet in staat zijn zich op eigen initiatief en/of op eigen kracht te verplaatsen in en naar natuur- en bosgebieden. Dit doen wij voor alle leeftijden.

Denkt u dat er binnen uw zorgomgeving ook mensen zijn die volgens u ook binnen de doelgroep vallen, neem dan gerust even contact met ons op voor meer informatie.