ALGEMENE INFORMATIE
Hier vindt u de algemene informatie betreffende ons vaarreglement, de veiligheid, opstapplaatsen, eten en drinken, de kosten van een vaartocht en de wijze waarop u schipper of vrijwilliger kunt worden.

Ons vaarreglement
Het vaarreglement, dat een beperkt aantal eenvoudige regels voor schippers, vrijwilligers en passagiers bevat, wordt op dit moment geactualiseerd.

Veiligheid
Het is belangrijk erop te wijzen dat deelname aan de vaartochten voor eigen risico is.

Opstapplaatsen
U kunt opstappen vanaf een vooraf gekozen opstapplaats. In de meeste gevallen is dat de passantenhaven aan de Jachthavendyk 15a te Balk (bij kantoor havenmeester).

Eten en drinken
De passagiers dienen zelf te zorgen voor eten en drinken.

Kosten
Wij werken met vrijwilligers en proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. We bieden de vaartochten dan ook aan voor een kostendekkend tarief en rekenen voor een vaartocht een vast dagdeeltarief van € 75,-- voor 3 personen en voor elke persoon extra €. 15,-- per persoon.

Schipper of vrijwilliger worden?
Onze stichting werkt met ervaren schippers. Bent u in de zomerperiode bereid om één of meer tochten te varen? Dan komen we graag met u in contact. Heeft u geen schipperservaring, maar wel feeling met een boot en weet hoe  u een boot aanlegt, dan kun u zich als vrijwilliger bij ons aanmelden. We maken graag gebruik van uw diensten om als hulp van de schipper mee te varen.